Jak mogę trafić do rejestru BIK-u ?

Nasze dane kredytowe mogą się znaleźć w rejestrze tylko na skutek złożenia przez obsługujący nas bank lub SKOK odpowiedniego wniosku do BIK-u. Od tej pory BIK będzie przechowywał i uzupełniał informacje na temat naszej historii kredytowej – zarówno w trakcie, jak i po wygaśnięciu naszej umowy z bankiem. Bank ma do tego prawo, ponieważ częścią naszej umowy kredytowej, jest upoważnienie go do przekazania informacji o naszych zobowiązaniach InfoMonitorowi BIG S.A., który współpracuje z BIK-iem. Co więcej – na mocy nowelizacji ustawy o prawie bankowym dane dotyczące naszych zobowiązań mogą być przetwarzane przez BIK bez naszej zgody przez 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania w celach statystycznych.

Nasze dane będą w rejestrze BIK-u przez cały okres trwania umowy z bankiem lub SKOK-iem oraz po ich wygaśnięciu. Bez naszej zgody informacje w BIK mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat, ale tylko wtedy, gdy spóźnialiśmy się ze spłatą zobowiązań wobec banku ponad 60 dni i upłynęło 30 dni od wystosowania przez bank ostrzeżenia o zamiarze przetwarzania naszych danych bez naszej zgody.
Aby uniknąć problemów z BIK-iem, najlepiej byłoby oczywiście spłacać raty w terminie. Jeśli mamy z tym jednak chwilowe trudności, nie powinniśmy załamywać rąk i czekać bezczynnie na wciągnięcie do rejestru. Zawsze jest jakieś wyjście. Możemy np. udać się do swojego banku i spróbować wynegocjować zmniejszenie rat kredytu lub postarać się o prolongatę w jego spłacie.