BIK a działalność gospodarcza

Działalność BIK-u nie sprowadza się jedynie do monitorowania klientów indywidualnych. Produkty BIK-u skierowane są również do przedsiębiorców. Dzięki współpracy z InfoMonitorem Biurem Informacji Gospodarczej S.A. BIK udostępnia informacje o podmiotach z różnych gałęzi gospodarki, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Co to jest BIK4Company i kto z niej korzysta?

Raport BIK4Company to ocena sytuacji ekonomiczno–finansowej firm prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, z którego korzystają partnerzy biznesowi, banki i SKOK-i a także instytucje rządowe. Raport zawiera m.in. ocenę ryzyka związanego z kontaktami biznesowymi z danym podmiotem gospodarczym oraz ocenę jego ryzyka kredytowego.

Dłużnicy na celowniku
Dzięki specjalnej aplikacji BIK umożliwia także wymianę informacji o wierzytelnościach z Rejestrem Dłużników InfoMonitor BIG, którego twórcy chwalą na swojej stronie internetowej „łatwy wpis dłużnika do Rejestru” oraz „dostęp do milionów informacji gospodarczych, których nie można uzyskać z  wywiadowni gospodarczych ani z innych BIG-ów”.
Z jednej strony – może to być przydatne narzędzie oceny wiarygodności i rzetelności firm, z którymi współpracujemy lub chcemy nawiązać współpracę, które ochroni nas przed popełnieniem biznesowych błędów.
Z drugiej – jeśli nasza firma znajdzie się na liście dłużników – możemy zapomnieć nie tylko o ewentualnym kredycie, ale także o normalnym funkcjonowaniu biznesu, gdyż każdy partner biznesowy czy podwykonawca, który zapozna się z listą, może uznać nas za niegodnych zaufania i niewypłacalnych. Utrata współpracowników i porażka PR-owa mogą nas sporo kosztować a finalnie nawet doprowadzić do upadku naszej firmy.